ÚPLNÉ ZNENIE PODMIENOK SÚŤAŽE

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

ÚPLNÉ PODMIENKY SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

„Skĺznite sa s Braunom a vyhrajte snowboard“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok spotrebiteľskej súťaže „Skĺznite sa s Braunom a vyhrajte snowboard“ o voucher v hodnote 7000,- Kč na snowboard či iné športové vybavenie (ďalej len „podmienky“ a „súťaž“) v Českej a Slovenskej republike. Skrátené znenie podmienok na reklamných materiáloch určených spotrebiteľom má iba informatívny charakter a je potrebné ich uplatňovať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je:

QUIQ s.r.o.
Se sídlem: K.H.Máchy 936, 535 01 Přelouč
IČO: 28809238
DIČ: CZ28809238
(dále jen „usporiadateľ či „usporiadateľ soutěže“)

Zadávateľom súťaže je:

De’Longhi Praga s.r.o.
Se sídlem: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO: 27899501
DIČ: CZ27899501
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Technickým správcom je:

ritual communication s.r.o.
Se sídlem: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady
IČO: 27075966
DIČ: CZ27075966
(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)

I. Termín a miesto konania súťaže

a. Súťaž bude prebiehať v termíne od 10. 10. 2020 do 18. 12. 2020 (ďalej „doba konania súťaže“) na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

b. Súťaž bude rozdelená na súťažné kolá v termínoch uvedených nižšie:

1. týždeň / 10. 10. 2020 – 16. 10. 2020
2. týždeň / 17. 10. 2020 – 23. 10. 2020
3. týždeň / 24. 10. 2020 – 30. 10. 2020
4. týždeň / 31. 10. 2020 – 06. 11. 2020
5. týždeň / 07. 11. 2020 – 13. 11. 2020
6. týždeň / 14. 11. 2020 – 20. 11. 2020
7. týždeň / 21. 11. 2020 – 27. 11. 2020
8. týždeň / 28. 11. 2020 – 04. 12. 2020
9. týždeň / 05. 12. 2020 – 11. 12. 2020
10. týždeň / 12. 12. 2020 – 18. 12. 2020

c. Súťažiť môže súťažiaci s promočnými výrobkami zakúpenými v čase konania súťaže.

II. Promočné výrobky

Súťaž sa vzťahuje na nižšie vybrané výrobky zakúpené v akejkoľvek kamennej predajni či v e-shope v Českej republike alebo v Slovenskej republike, a to v dobe konania súťaže (ďalej len „promočný výrobok“).

Model / Kategória

IS2043BL / CareStyle Compact
IS2044VI / CareStyle Compact
IS2055GR / CareStyle Compact
IS2055BK / CareStyle Compact
IS2056BK / CareStyle Compact
IS5022WH / CareStyle 5
IS5043WH / CareStyle 5
IS5145WH / CareStyle 5
IS5145BK / CareStyle 5
IS5155WH / CareStyle 5 Pro
IS5155BK / CareStyle 5 Pro
IS5156WH / CareStyle 5 Pro
IS7143WH / CareStyle 7
IS7144WH / CareStyle 7
IS7144BK / CareStyle 7
IS7155WH / CareStyle 7 Pro
IS7156BK / CareStyle 7 Pro

III. Účastníci súťaže

a. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba plne spôsobilá na právnické úkony staršia ako 18 rokov s adresou, adresa na doručenie prípadnej výhry, na území Českej alebo Slovenskej republiky, ktorá nakupuje mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „účastník“ alebo „účastník súťaže“ či „súťažiaci“).

b. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom pomere s usporiadateľom, zadávateľom, technickým správcom či spolupracujúcimi spoločnosťami, a tiež osoby takýmto blízke. Za blízke osoby sú považované osoby uvedené v § 22 zákona č. 89/2012 Zb., občanského zákoníku Českej republiky a v § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení neskorších predpisov.

c. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo sú v rozpore s podmienkami súťaže nebudú do súťaže zaradené, prípadne budú z nej vylúčené, ak by po ich zaradení do súťaže bolo zistené, že podmienky na účasti nespĺňajú (napr. na základe poskytnutých nepravdivých informácií) alebo konali v rozpore s podmienkami tejto súťaže. 

d. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi a súťažiacich nespĺňajúcich podmienky na základe charakteru súťaže vylúčiť. Osoby vylúčené zo súťaže nemajú nárok na výhru a v takom prípade výhra zostáva usporiadateľovi súťaže. Účastník súťaže bude okamžite vylúčený usporiadateľom v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na vykonanie podvodného, nekalého či iného protiprávneho konania zo strany niektorého z účastníkov súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla svojim konaním danému účastníkovi k získaniu výhry. Toto rozhodnutie o vylúčení súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania.

IV. Pravidlá súťaže

a. Promočný nákup (ďalej len „nákup“ alebo „promočný nákup“)

i. Súťažiaci, ktorý zakúpi akýkoľvek 1 kus promočného výrobku v kamennom obchode či e-shope, sa môže zapojiť do súťaže.

ii. Nákupom 1 kusu promočného výrobku uskutoční súťažiaci promočný nákup, s ktorým súťaží. Ku každému promočnému nákupu je nutné uschovať doklad o kúpe alebo faktúru. Doklad o kúpe či faktúru k promočnému nákupu si môže usporiadateľ, kedykoľvek v priebehu súťaže, vyžiadať. Preukázanie či doloženie dokladu o kúpe či faktúry je nevyhnutné pre získanie výhry. V prípade, že výherca nedoloží usporiadateľovi originál dokladu o kúpe alebo faktúru s registrovaným promočným nákupom najneskôr do 5 dní odo dňa vyžiadania, výhra nemôže byť odovzdaná a prepadne v prospech náhradníka.

iii. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže opakovane, avšak vždy s nákupom 1 kusu promočného výrobku. Každá registrácia sa ráta ako 1 nákup, tzn. ak je na doklade o kúpe či faktúre väčší počet promočných výrobkov ako 1 kus, súťažiaci vykoná registráciu za každý zakúpený kus, resp. jednotlivo. Každý promočný výrobok je možné registrovať iba raz.

iv. Pokiaľ súťažiaci uplatní na promočný nákup promočného výrobku nárok z marketingovej akcie „Záruka vrátenia peňazí“, ktorej podmienky sú dostupné na webovej stránke promo.braunhousehold.sk, bude tento promočný výrobok zo súťaže vylúčený.

b. Registrácia v súťaži

i. Súťažiaci sa zapoja do súťaže tak, že zaregistrujú promočný nákup na
www.promo.braunhousehold.czwww.promo.braunhousehold.sk.

ii. Súťažiaci pri registrácii úplne a pravdivo vyplnia meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresu, dátum a miesto nákupu promočného výrobku, model promočného výrobku, číslo dokladu o kúpe či faktúry, a vložia sken daného dokladu promočného nákupu.

iii. Súťažiaci je povinný si uschovať všetky doklady o nákupe a na účely overenia splnenia podmienok súťaže je povinný ich na požiadanie predložiť usporiadateľovi. Ak získa súťažiaci výhru v súťaži, je povinný predložiť organizátorovi všetky doklady o nákupe, na ktorých sú uvedené promočné výrobky, na základe ktorých sa zapojil do súťaže. V prípade, že súťažiaci nepreukáže usporiadateľovi nákup jednotlivých promočných výrobkov, nesplní podmienky súťaže a bude zo súťaže vylúčený alebo mu nevznikne nárok na výhru.

iv. Pokiaľ nebude z dokladu o nákupe zrejmé, že predmetom nákupu boli promočné výrobky, je súťažiaci povinný, pre účely zapojenia do súťaže, nechať predávajúcim na doklade potvrdiť, ktoré promočné výrobky boli predmetom nákup. Takto potvrdený doklad o nákupe musí obsahovať pečiatku predávajúceho, v opačnom prípade bude považovaný za neplatný.

c. Výhry a výhercovia 

i. V hre je 10 voucherov v hodnote 7000,- Kč vrátane DPH na nákup tovaru v kamennej predajni či e-shope https://www.snowboard-zezula.cz/ podľa vlastného výberu výherca (ďalej len „výhra“). Počet výhier je konečný a už nemenný. V každom súťažnom kole vyhráva 1 výherca 1 voucher. V prípade, že sa po 3 pokusoch nepodarí výhercu skontaktovať, výhra prepadne v prospech náhradníka.

ii. Voucher má platnosť do 31. 12. 2021 a je možné ho použiť iba jedenkrát.

iii. Voucher je možné využiť v kamennej predajni SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., Palackého trieda 3072/170, 612 00 Brno alebo v e-shope https://www.snowboard-zezula.cz/. V e-shope pri objednávke vybraného tovaru v prvom kroku objednávkového formulára vpíšete do pola „Kód kupónu“ bezpečnostný kód, ktorý je vytlačený červenou farbou na prednej strane voucheru. Výsledná čiastka objednávky bude znížená o hodnotu vouchera.

iv. Každý súťažiaci môže získať najviac toľko výhier, koľkokrát sa platne zapojil do súťaže. Na každý platne zaregistrovaný nákup je tak možné získať iba jednu výhru. V prípade, že sa súťažiaci do Súťaže zapojil 10 a viacej krát, môže vyhrať maximálne 10 výhier.

v. Celková hodnota voucheru ani jej časť nemôže byť zamenená za hotovosť. Pokiaľ bude vybraný tovar v nižšej hodnote, než je hodnota vouchera, nebude rozdiel čiastky preplatený. V prípade, že bude vybraný tovar vo vyššej hodnote než je hodnota voucheru, musí byť rozdiel doplatený.

d. Predanie výhier

i. Výhra „ voucher v hodnote 7000,- Kč“ bude výhercovi poslaná na adresu uvedenú v registračnom formulári alebo na adresu, ktorú výherca uvedie v odpovedi na oznámenie o výhre v termíne do 30 dní od doloženia súťažného nákupu súťažiacim a to prostredníctvom e-mailu. Českou poštou alebo prepravnou spoločnosťou. Ak si výherca nepreberie výhru, nárok na uplatnenie výhry mu zaniká.

e. Termín losovania 

i. Zlosovanie výhercov prebehne vždy najneskôr do 3 dní od ukončenia súťažného kola podľa článku 1.písm. b) týchto podmienok.

ii. Vylosovaný bude 1 výherca a 3 náhradníci za každé súťažné kolo z registrácií uskutočnených v danom súťažnom kole. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom do 3 dní od zlosovania a ich mená budú uverejnené na webových stránkach www.promo.braunhousehold.sk, Facebooku zadávateľa súťaže a Instagramu zadávateľa súťaže („oznámenie o výhre“).

iii. Platné registrácie sa v prípade, ak nebudú v zlosovacom kole vylosované, automaticky prenášajú do ďalšieho zlosovacieho kola. Do ďalšieho zlosovacieho kola budú zaradení i vylosovaní náhradníci v prípade, že výhru nezískajú.

V. Spracovanie osobných údajov

a. Registráciou do súťaže (odoslaním údajov z registračného formulára) účastník berie na vedomie, že De’Longhi Praga s.r.o., so sídlom: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO: 2789950, je správcom osobných údajov, oprávnená ich osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári na stránkach www.promo.braunhousehold.czwww.promo.braunhousehold.sk, prípadne ďalších údajov odovzdaných usporiadateľovi, spracovávať pre účely účasti v súťaži, a to na dobu nevyhnutnú pre usporiadanie súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov. 

b. Spoločnosť QUIQ s.r.o., so sídlom K.H. Máchy 936, 535 01 Přelouč, IČO 28809238, a spoločnosť ritual communication s.r.o., so sídlom: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady, IČO: 27075966 sú vo vzťahu k osobným údajom súťažiacich spracovateľom.

c. Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas s tým, aby usporiadateľ predovšetkým v súvislosti s prípadnou výhrou, bezplatne rozširoval meno a priezvisko súťažiaceho použité v rámci účasti v súťaži, a to v oznamovacích prostriedkoch na internete, a to po dobu trvania súťaže a ďalej po dobu 1 roka od konca doby konania súťaže. Údaje zadané v registračnom formulári účastníkom nebudú využité na marketingové účely, t.j. ponúkanie produktov a služieb, informovanie o marketingových akciách, zasielanie obchodných noviniek.

d. Osobné údaje účastníkov môžu byť za určitých zákonom stanovených podmienok sprístupnené oprávneným subjektom, napr. štátnym orgánom, alebo ich usporiadateľ môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom špecifickom zákone. Osobné údaje účastníkov môžu byť odovzdané k spracovaniu v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. spracovateľom). Osobné údaje nie sú odovzdávané do krajín mimo EU, resp. mimo Európsky hospodársky priestor.

e. Ako subjekt údajov ma súťažiaci nižšie uvedené práva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, pokiaľ už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromažďované či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenos údajov a (vi) právo vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie osobných údajov súťažiaceho ukončené, ak sa nepreukáže, že existujúce závažné oprávnené dôvody spracovania, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodou súťažiaceho, predovšetkým, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz) a Úrad pre ochranu údajov v Slovenskej republike (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

VI. Záverečné ustanovenia 

a. Účastník má právo na odmenu pri splnení podmienok súťaže podľa týchto podmienok. Nie je možné požadovať vyplatenie peňažného plnenia namiesto získanej odmeny a súťažiaci nie je oprávnený sa dožadovať výmeny výhry. Zadávateľ ani usporiadateľ rovnako nezodpovedajú za akúkoľvek škodu, ktorú by prípadne utrpel súťažiaci v súvislosti so svojou účasťou v súťaži alebo v súvislosti s používaním získanej výhry.

b. Výhry, ktoré nebolo možné v rámci súťaže rozdeliť či prideliť konkrétnemu výhercovi či jeho vylosovanému náhradníkovi, prepadajú v prospech zadávateľa súťaže.

c. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri presune dát elektronickými prostriedkami.

d. Účasťou v súťaži (registráciou) prejavuje každý účastník svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa, bezvýhradne, podmienky dodržiavať.

e. Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom v tejto súťaži je Česká obchodná inšpekcia/ Slovenská obchodná inšpekcia. Na webových stránkach (www.coi.czwww.soi.sk) súťažiaci nájde, okrem iného, informácie o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, kedy toto konanie môže byť uskutočnené len na základe návrhu súťažiaceho a to potom, ako sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s usporiadateľom. Formulár návrhu na začiatok konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetových stránkach Českej/ Slovenskej obchodnej inšpekcie.

f. Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 202/2012 Zb. o mediácii / zák. č.420/2004 Z.z. o mediácii, ani rozhodcovským riadením podľa zák. č. 216/ 1994 Zb., o rozhodcovskom riadením a výkonom rozhodcovských nálezov / zák. č.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie súťažiaceho sa obrátiť so svojím nárok na Českú/ Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

g. Usporiadateľa je možné v súvislosti so súťažou kontaktovať taktiež na e-mailovej adrese administrativa@quiq.cz alebo na telefónnom čísle +420 775 685 549.

h. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo bez akejkoľvek náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej podmienky po celú dobu trvania, a to tak, že zmenu bude vyhlásená na webových stránkach www.promo.braunhousehold.czwww.promo.braunhousehold.sk, kde sú k dispozícií platné a úplné podmienky. Zmeny bude usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti primeranej kontroly organizátora, vrátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na súťažiacich.

V Praze dne 8. 10. 2020

ÚPLNÉ ZNENIE PODMIENOK SÚŤAŽE

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

ÚPLNÉ PODMIENKY SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

„Skĺznite sa s Braunom a vyhrajte snowboard“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok spotrebiteľskej súťaže „Skĺznite sa s Braunom a vyhrajte snowboard“ o voucher v hodnote 7000,- Kč na snowboard či iné športové vybavenie (ďalej len „podmienky“ a „súťaž“) v Českej a Slovenskej republike. Skrátené znenie podmienok na reklamných materiáloch určených spotrebiteľom má iba informatívny charakter a je potrebné ich uplatňovať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je:

QUIQ s.r.o.
Se sídlem: K.H.Máchy 936, 535 01 Přelouč
IČO: 28809238
DIČ: CZ28809238
(dále jen „usporiadateľ či „usporiadateľ soutěže“)

Zadávateľom súťaže je:

De’Longhi Praga s.r.o.
Se sídlem: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO: 27899501
DIČ: CZ27899501
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Technickým správcom je:

ritual communication s.r.o.
Se sídlem: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady
IČO: 27075966
DIČ: CZ27075966
(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)

I. Termín a miesto konania súťaže

a. Súťaž bude prebiehať v termíne od 10. 10. 2020 do 18. 12. 2020 (ďalej „doba konania súťaže“) na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

b. Súťaž bude rozdelená na súťažné kolá v termínoch uvedených nižšie:

1. týždeň / 10. 10. 2020 – 16. 10. 2020
2. týždeň / 17. 10. 2020 – 23. 10. 2020
3. týždeň / 24. 10. 2020 – 30. 10. 2020
4. týždeň / 31. 10. 2020 – 06. 11. 2020
5. týždeň / 07. 11. 2020 – 13. 11. 2020
6. týždeň / 14. 11. 2020 – 20. 11. 2020
7. týždeň / 21. 11. 2020 – 27. 11. 2020
8. týždeň / 28. 11. 2020 – 04. 12. 2020
9. týždeň / 05. 12. 2020 – 11. 12. 2020
10. týždeň / 12. 12. 2020 – 18. 12. 2020

c. Súťažiť môže súťažiaci s promočnými výrobkami zakúpenými v čase konania súťaže.

II. Promočné výrobky

Súťaž sa vzťahuje na nižšie vybrané výrobky zakúpené v akejkoľvek kamennej predajni či v e-shope v Českej republike alebo v Slovenskej republike, a to v dobe konania súťaže (ďalej len „promočný výrobok“).

Model / Kategória

IS2043BL / CareStyle Compact
IS2044VI / CareStyle Compact
IS2055GR / CareStyle Compact
IS2055BK / CareStyle Compact
IS2056BK / CareStyle Compact
IS5022WH / CareStyle 5
IS5043WH / CareStyle 5
IS5145WH / CareStyle 5
IS5145BK / CareStyle 5
IS5155WH / CareStyle 5 Pro
IS5155BK / CareStyle 5 Pro
IS5156WH / CareStyle 5 Pro
IS7143WH / CareStyle 7
IS7144WH / CareStyle 7
IS7144BK / CareStyle 7
IS7155WH / CareStyle 7 Pro
IS7156BK / CareStyle 7 Pro

III. Účastníci súťaže

a. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba plne spôsobilá na právnické úkony staršia ako 18 rokov s adresou, adresa na doručenie prípadnej výhry, na území Českej alebo Slovenskej republiky, ktorá nakupuje mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „účastník“ alebo „účastník súťaže“ či „súťažiaci“).

b. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom pomere s usporiadateľom, zadávateľom, technickým správcom či spolupracujúcimi spoločnosťami, a tiež osoby takýmto blízke. Za blízke osoby sú považované osoby uvedené v § 22 zákona č. 89/2012 Zb., občanského zákoníku Českej republiky a v § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení neskorších predpisov.

c. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo sú v rozpore s podmienkami súťaže nebudú do súťaže zaradené, prípadne budú z nej vylúčené, ak by po ich zaradení do súťaže bolo zistené, že podmienky na účasti nespĺňajú (napr. na základe poskytnutých nepravdivých informácií) alebo konali v rozpore s podmienkami tejto súťaže. 

d. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi a súťažiacich nespĺňajúcich podmienky na základe charakteru súťaže vylúčiť. Osoby vylúčené zo súťaže nemajú nárok na výhru a v takom prípade výhra zostáva usporiadateľovi súťaže. Účastník súťaže bude okamžite vylúčený usporiadateľom v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na vykonanie podvodného, nekalého či iného protiprávneho konania zo strany niektorého z účastníkov súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla svojim konaním danému účastníkovi k získaniu výhry. Toto rozhodnutie o vylúčení súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania.

IV. Pravidlá súťaže

a. Promočný nákup (ďalej len „nákup“ alebo „promočný nákup“)

i. Súťažiaci, ktorý zakúpi akýkoľvek 1 kus promočného výrobku v kamennom obchode či e-shope, sa môže zapojiť do súťaže.

ii. Nákupom 1 kusu promočného výrobku uskutoční súťažiaci promočný nákup, s ktorým súťaží. Ku každému promočnému nákupu je nutné uschovať doklad o kúpe alebo faktúru. Doklad o kúpe či faktúru k promočnému nákupu si môže usporiadateľ, kedykoľvek v priebehu súťaže, vyžiadať. Preukázanie či doloženie dokladu o kúpe či faktúry je nevyhnutné pre získanie výhry. V prípade, že výherca nedoloží usporiadateľovi originál dokladu o kúpe alebo faktúru s registrovaným promočným nákupom najneskôr do 5 dní odo dňa vyžiadania, výhra nemôže byť odovzdaná a prepadne v prospech náhradníka.

iii. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže opakovane, avšak vždy s nákupom 1 kusu promočného výrobku. Každá registrácia sa ráta ako 1 nákup, tzn. ak je na doklade o kúpe či faktúre väčší počet promočných výrobkov ako 1 kus, súťažiaci vykoná registráciu za každý zakúpený kus, resp. jednotlivo. Každý promočný výrobok je možné registrovať iba raz.

iv. Pokiaľ súťažiaci uplatní na promočný nákup promočného výrobku nárok z marketingovej akcie „Záruka vrátenia peňazí“, ktorej podmienky sú dostupné na webovej stránke promo.braunhousehold.sk, bude tento promočný výrobok zo súťaže vylúčený.

b. Registrácia v súťaži

i. Súťažiaci sa zapoja do súťaže tak, že zaregistrujú promočný nákup na
www.promo.braunhousehold.czwww.promo.braunhousehold.sk.

ii. Súťažiaci pri registrácii úplne a pravdivo vyplnia meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresu, dátum a miesto nákupu promočného výrobku, model promočného výrobku, číslo dokladu o kúpe či faktúry, a vložia sken daného dokladu promočného nákupu.

iii. Súťažiaci je povinný si uschovať všetky doklady o nákupe a na účely overenia splnenia podmienok súťaže je povinný ich na požiadanie predložiť usporiadateľovi. Ak získa súťažiaci výhru v súťaži, je povinný predložiť organizátorovi všetky doklady o nákupe, na ktorých sú uvedené promočné výrobky, na základe ktorých sa zapojil do súťaže. V prípade, že súťažiaci nepreukáže usporiadateľovi nákup jednotlivých promočných výrobkov, nesplní podmienky súťaže a bude zo súťaže vylúčený alebo mu nevznikne nárok na výhru.

iv. Pokiaľ nebude z dokladu o nákupe zrejmé, že predmetom nákupu boli promočné výrobky, je súťažiaci povinný, pre účely zapojenia do súťaže, nechať predávajúcim na doklade potvrdiť, ktoré promočné výrobky boli predmetom nákup. Takto potvrdený doklad o nákupe musí obsahovať pečiatku predávajúceho, v opačnom prípade bude považovaný za neplatný.

c. Výhry a výhercovia 

i. V hre je 10 voucherov v hodnote 7000,- Kč vrátane DPH na nákup tovaru v kamennej predajni či e-shope https://www.snowboard-zezula.cz/ podľa vlastného výberu výherca (ďalej len „výhra“). Počet výhier je konečný a už nemenný. V každom súťažnom kole vyhráva 1 výherca 1 voucher. V prípade, že sa po 3 pokusoch nepodarí výhercu skontaktovať, výhra prepadne v prospech náhradníka.

ii. Voucher má platnosť do 31. 12. 2021 a je možné ho použiť iba jedenkrát.

iii. Voucher je možné využiť v kamennej predajni SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., Palackého trieda 3072/170, 612 00 Brno alebo v e-shope https://www.snowboard-zezula.cz/. V e-shope pri objednávke vybraného tovaru v prvom kroku objednávkového formulára vpíšete do pola „Kód kupónu“ bezpečnostný kód, ktorý je vytlačený červenou farbou na prednej strane voucheru. Výsledná čiastka objednávky bude znížená o hodnotu vouchera.

iv. Každý súťažiaci môže získať najviac toľko výhier, koľkokrát sa platne zapojil do súťaže. Na každý platne zaregistrovaný nákup je tak možné získať iba jednu výhru. V prípade, že sa súťažiaci do Súťaže zapojil 10 a viacej krát, môže vyhrať maximálne 10 výhier.

v. Celková hodnota voucheru ani jej časť nemôže byť zamenená za hotovosť. Pokiaľ bude vybraný tovar v nižšej hodnote, než je hodnota vouchera, nebude rozdiel čiastky preplatený. V prípade, že bude vybraný tovar vo vyššej hodnote než je hodnota voucheru, musí byť rozdiel doplatený.

d. Predanie výhier

i. Výhra „ voucher v hodnote 7000,- Kč“ bude výhercovi poslaná na adresu uvedenú v registračnom formulári alebo na adresu, ktorú výherca uvedie v odpovedi na oznámenie o výhre v termíne do 30 dní od doloženia súťažného nákupu súťažiacim a to prostredníctvom e-mailu. Českou poštou alebo prepravnou spoločnosťou. Ak si výherca nepreberie výhru, nárok na uplatnenie výhry mu zaniká.

e. Termín losovania 

i. Zlosovanie výhercov prebehne vždy najneskôr do 3 dní od ukončenia súťažného kola podľa článku 1.písm. b) týchto podmienok.

ii. Vylosovaný bude 1 výherca a 3 náhradníci za každé súťažné kolo z registrácií uskutočnených v danom súťažnom kole. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom do 3 dní od zlosovania a ich mená budú uverejnené na webových stránkach www.promo.braunhousehold.sk, Facebooku zadávateľa súťaže a Instagramu zadávateľa súťaže („oznámenie o výhre“).

iii. Platné registrácie sa v prípade, ak nebudú v zlosovacom kole vylosované, automaticky prenášajú do ďalšieho zlosovacieho kola. Do ďalšieho zlosovacieho kola budú zaradení i vylosovaní náhradníci v prípade, že výhru nezískajú.

V. Spracovanie osobných údajov

a. Registráciou do súťaže (odoslaním údajov z registračného formulára) účastník berie na vedomie, že De’Longhi Praga s.r.o., so sídlom: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO: 2789950, je správcom osobných údajov, oprávnená ich osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári na stránkach www.promo.braunhousehold.czwww.promo.braunhousehold.sk, prípadne ďalších údajov odovzdaných usporiadateľovi, spracovávať pre účely účasti v súťaži, a to na dobu nevyhnutnú pre usporiadanie súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov. 

b. Spoločnosť QUIQ s.r.o., so sídlom K.H. Máchy 936, 535 01 Přelouč, IČO 28809238, a spoločnosť ritual communication s.r.o., so sídlom: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady, IČO: 27075966 sú vo vzťahu k osobným údajom súťažiacich spracovateľom.

c. Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas s tým, aby usporiadateľ predovšetkým v súvislosti s prípadnou výhrou, bezplatne rozširoval meno a priezvisko súťažiaceho použité v rámci účasti v súťaži, a to v oznamovacích prostriedkoch na internete, a to po dobu trvania súťaže a ďalej po dobu 1 roka od konca doby konania súťaže. Údaje zadané v registračnom formulári účastníkom nebudú využité na marketingové účely, t.j. ponúkanie produktov a služieb, informovanie o marketingových akciách, zasielanie obchodných noviniek.

d. Osobné údaje účastníkov môžu byť za určitých zákonom stanovených podmienok sprístupnené oprávneným subjektom, napr. štátnym orgánom, alebo ich usporiadateľ môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom špecifickom zákone. Osobné údaje účastníkov môžu byť odovzdané k spracovaniu v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. spracovateľom). Osobné údaje nie sú odovzdávané do krajín mimo EU, resp. mimo Európsky hospodársky priestor.

e. Ako subjekt údajov ma súťažiaci nižšie uvedené práva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, pokiaľ už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromažďované či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenos údajov a (vi) právo vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie osobných údajov súťažiaceho ukončené, ak sa nepreukáže, že existujúce závažné oprávnené dôvody spracovania, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodou súťažiaceho, predovšetkým, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz) a Úrad pre ochranu údajov v Slovenskej republike (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

VI. Záverečné ustanovenia 

a. Účastník má právo na odmenu pri splnení podmienok súťaže podľa týchto podmienok. Nie je možné požadovať vyplatenie peňažného plnenia namiesto získanej odmeny a súťažiaci nie je oprávnený sa dožadovať výmeny výhry. Zadávateľ ani usporiadateľ rovnako nezodpovedajú za akúkoľvek škodu, ktorú by prípadne utrpel súťažiaci v súvislosti so svojou účasťou v súťaži alebo v súvislosti s používaním získanej výhry.

b. Výhry, ktoré nebolo možné v rámci súťaže rozdeliť či prideliť konkrétnemu výhercovi či jeho vylosovanému náhradníkovi, prepadajú v prospech zadávateľa súťaže.

c. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri presune dát elektronickými prostriedkami.

d. Účasťou v súťaži (registráciou) prejavuje každý účastník svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa, bezvýhradne, podmienky dodržiavať.

e. Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom v tejto súťaži je Česká obchodná inšpekcia/ Slovenská obchodná inšpekcia. Na webových stránkach (www.coi.czwww.soi.sk) súťažiaci nájde, okrem iného, informácie o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, kedy toto konanie môže byť uskutočnené len na základe návrhu súťažiaceho a to potom, ako sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s usporiadateľom. Formulár návrhu na začiatok konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetových stránkach Českej/ Slovenskej obchodnej inšpekcie.

f. Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 202/2012 Zb. o mediácii / zák. č.420/2004 Z.z. o mediácii, ani rozhodcovským riadením podľa zák. č. 216/ 1994 Zb., o rozhodcovskom riadením a výkonom rozhodcovských nálezov / zák. č.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie súťažiaceho sa obrátiť so svojím nárok na Českú/ Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

g. Usporiadateľa je možné v súvislosti so súťažou kontaktovať taktiež na e-mailovej adrese administrativa@quiq.cz alebo na telefónnom čísle +420 775 685 549.

h. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo bez akejkoľvek náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej podmienky po celú dobu trvania, a to tak, že zmenu bude vyhlásená na webových stránkach www.promo.braunhousehold.czwww.promo.braunhousehold.sk, kde sú k dispozícií platné a úplné podmienky. Zmeny bude usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti primeranej kontroly organizátora, vrátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na súťažiacich.

V Praze dne 8. 10. 2020