ÚPLNÉ ZNENIE PODMIENOK AKCIE „ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ“

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

Podmienky akcie „Záruka vrátenia peňazí“

Tieto podmienky upravujú spôsob a podmienky, za ktorých si môže zákazník uplatniť nárok na vrátenie výrobkov značky Braun za ich kúpnu cenu v rámci akcie „Záruka vrátenia peňazí“ („Akcia“ a „Podmienky Akcie“).

Usporiadateľom Akcie je spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., so sídlom Máchova 838/18, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, Česká republika, IČO: 27899501, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 125135 („Usporiadateľ“).

Organizátorom Akcie je spoločnosť ritual communication s.r.o., so sídlom Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, Česká republika, IČO: 27075966, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 94455 („Organizátor“).

 1. Akcia sa vzťahuje na výrobky uvedené v článku 8 týchto Podmienok Akcie distribuované Usporiadateľom na území Slovenskej republiky (jednotlivo ako „Výrobok“ alebo spoločne ako „Výrobky“) a zakúpené v období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 („Doba trvania Akcie“).
 1. Základnou podmienkou účasti v Akcii je včasná registrácia zákazníka a Výrobku do štrnástich (14) dní odo dňa nákupu v Dobe trvania Akcie („Registrácia“).
 1. Zákazník môže do Akcie prihlásiť neobmedzený počet Výrobkov, avšak každý Výrobok iba raz a vždy prostredníctvom samostatnej registrácie.
 1. Registrovať sa do Akcie je možné cez elektronický registračný formulár dostupný na webovej stránke www.promo.braunhousehold.sk („Registračný formulár“).
 1. Pre Registráciu do Akcie je potrebné v Registračnom formulári uviesť nasledujúce informácie:
  1. meno a priezvisko zákazníka;
  2. dátum narodenia zákazníka;
  3. e-mailová adresa zákazníka;
  4. výrobok, ktorý chce zákazník registrovať;
  5. dátum a miesto zakúpenia Výrobku;
  6. doklad o kúpe Výrobku.

  V prípade, že Registračný formulár nebude obsahovať vyššie uvedené informácie, nebude možné registrovať zákazníka a jeho Výrobok do Akcie.

 1. Úspešne vykonaná Registrácia zákazníka a jeho Výrobku do Akcie bude zákazníkovi potvrdená notifikáciou zaslanou na e-mailovú adresu poskytnutú Usporiadateľovi.
 1. V prípade, že zákazník nie je spokojný s výrobkom značky Braun zakúpeným v Dobe trvania Akcie, má možnosť výrobok po Registrácii do 60 dní odo dňa nákupu vrátiť, a to jeho zaslaním na adresu: IDEA ELEMENT, s.r.o., Trnavská 86, 040 11 Košice, SR („Adresa na doručenie“).
 1. Výrobkami sa pre účely tejto Akcie rozumejú:
 2. Ponorné mixéry Braun

  MultiQuick 3
  SMOOTHIE / 34,99
  MQ 3000 WH SMOOTHIE PLUS / 44,99
  MQ 3005 WH CREAM / 49,99
  MQ 3020 WH PASTA / 44,99
  MQ 3020 WH PESTO / 59,99
  MQ 3025 WH OMELETTE / 49,99
  MQ 3025 WH SPAGHETTI / 64,99
  MQ 3035 WH SAUCE / 69,99
  MQ 3038 WH SPICE+ / 79,99
  MQ 3045 WH APERITIVE / 84,99

  MultiQuick 3 Vario
  MQ 3100 WH SMOOTHIE PLUS / 54,99
  MQ 3135 WH SAUCE / 69,90
  MQ 3137 WH SAUCE+ / 84,99
  MQ 3145 WH APERETIVE / 89,99

  MultiQuick 5
  MQ 500 Soup / 59,99
  MQ 523 Baby / 69,99
  MQ 525 Omelette / 74,99
  MQ 535 BK / 69,99
  MQ 535 Sauce / 79,99

  MultiQuick 5 Vario
  MQ 5000 WH SOUP / 59,99
  MQ 5020 WH PASTA / 69,99
  MQ 5035 WH SAUCE / 79,99
  MQ 5037 WH SAUCE + / 89,99
  MQ 5045 WH APERITIF / 94,99
  MQ 5137 BK SAUCE + / 99,99
  MQ 5177 BK BUFFET + / 134,99

  MultiQuick 5 Vario Fit
  MQ 5060 Twist / 84,99
  MQ 5064 Shape / 99,99

  MultiQuick 7
  MQ 700 SOUP / 79,99
  MQ 725 OMLETTE / 89,99
  MQ 735 SAUCE / 99,99
  MQ 745 APERITIVE / 119,99
  MQ 775 PATISSERIE / 139,99
  MQ 785 PATISSERIE / 149,99
  MQ 7000 / 79,99
  MQ 7025 / 89,99
  MQ 7035 / 99,99
  MQ 7045 / 119,99
  MQ 7075 / 139,99
  MQ 7087 / 159,99

  MultiQuick 9
  MQ 9005 / 99,99
  MQ 9027 / 119,00
  MQ 9037 / 129,90
  MQ 9038 / 129,90
  MQ 9045 / 149,99
  MQ 9047 / 149,00
  MQ 9087 / 179,99
  MQ 9097 / 199,00

  Naparovacie žehličky Braun

  TexStyle 5
  TS 505 / 49,99
  TS 515 / 59,99
  TS 525 A / 69,99
  TS 535 TP / 74,99
  TS 535 TPA / 79,99
  TS 545 E / 79,99
  TS 545 EA / 89,99

  TexStyle 7
  TS 715 / 69,99
  TS 725 / 74,99
  TS 735 TP / 79,99
  TS 745 A / 89,99
  TS 725 A / 79,99
  TS 705 A / 79,99
  TS 755 E / 84,99
  TS 755 EA / 89,99
  TS 765 EA / 94,99
  TS 775 ETP / 99,99
  TS 785 ESTP / 119,99

  TexStyle 7 Pro
  SI 7042 GR / 79,00
  SI 7062 BL / 89,00
  SI 7066 VI / 94,90
  SI 7088 GY / 99,00

  TexStyle 9
  SI 9188 BK/EBK / 129,99
  SI 9187 EGY/ EWH / 129,99

  Parné generátory Braun

  CareStyle Compact
  IS 2043 BL / 169,99
  IS 2044 VI / 179,99
  IS 2055 GR / 179,99
  IS 2055 BK / 179,99

  CareStyle 3
  IS 3041 / 189,00
  IS 3042 / 219,00
  IS 3044 / 229,99

  CareStyle 5
  IS 5042 / 219,00
  IS 5043 / 259,00
  IS 5044 / 299,00
  IS 5145 BK / 229,00
  IS 5145 WH / 229,00

  CareStyle 7
  IS 7043 / 299,00
  IS 7044 / 299,00
  IS 7143 / 299,00
  IS 7144 / 299,00
  IS 7155 / 349,00
  IS 7156 / 349,00

  Kategória Výrobku je vždy uvedená na jeho obale.

  Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť zoznam Výrobkov určených pre Akciu. Každá takáto zmena bude vyhlásená na webovej stránke www.promo. braunhousehold.sk ako súčasť nového znenia Podmienok Akcie.

 1. Informácie o Podmienkach Akcie a stave spracovania požiadavky zákazníka poskytuje Organizátor na e-mailovej adrese: info.braun@ritualni.cz.
 1. Akcia je určená iba pre spotrebiteľov.
 1. Vrátený Výrobok musí byť kompletný a nepoškodený, zabalený v pôvodnom obale, a zároveň musí byť priložený originálny doklad (prípadne jeho kópia) o kúpe Výrobku s vyznačeným dátumom nákupu („Doklad“). Súčasne je zákazník povinný zaslať čitateľne a kompletne vyplnený kupón, ktorý je súčasťou skrátenej verzie Podmienok Akcie. Bez vyplneného kupónu nebude Výrobok v rámci Akcie akceptovaný a bude bez ďalšieho vrátený zákazníkovi na jeho náklady.
 1. V prípade, že zákazník pri kúpe Výrobku dostal akýkoľvek produkt zdarma alebo za bonusovú cenu 0,10 EUR (napr. žehliaca doska), je podmienkou vrátenia kúpnej ceny v rámci Akcie tiež zaslanie príslušného výrobku obdržaného zdarma alebo za bonusovú cenu 0,10 EUR na Adresu na doručenie. Toto ustanovenie sa vzťahuje nielen na darčeky získané zákazníkom v rámci ponuky Usporiadateľa, ale aj na produkty získané od predávajúceho, u ktorého bol Výrobok zakúpený.
 1. Poštovné a balné Výrobku (vrátane produktu, ktorý zákazník získal zdarma pri kúpe Výrobku) zasielaného na Adresu na doručenie hradí zákazník.
 1. Výrobky je možné vrátiť po Registrácií do 60 dní od dátumu nákupu uvedeného na Doklade. Pre posúdenie, či bol Výrobok vrátený včas, je rozhodujúci dátum podania zásielky zákazníka potvrdenej poštou na poštovej sprievodke.
 1. V prípade, že vrátenie Výrobku nebude v súlade s Podmienkami Akcie, bude Výrobok spolu s Dokladom vrátený na dobierku na adresu zákazníka.
 1. Požiadavka zákazníka na vrátenie peňazí bude spracovaná najneskôr do 45 dní od dátumu prevzatia Výrobku. V prípade, že bude vrátenie Výrobku v súlade s Podmienkami Akcie, Organizátor Výrobok od zákazníka zakúpi a vráti mu kúpnu cenu vráteného Výrobku.
 1. Kúpna cena Výrobku bude zákazníkovi vrátená prevodom na zákazníkom uvedený bankový účet. Kúpna cena za Výrobok bude vrátená vo výške uvedenej na Doklade, nie však vo výške presahujúcej odporúčanú maloobchodnú cenu Výrobku uvedenú v týchto Podmienkach Akcie.
 1. Vlastnícke právo k Výrobku nadobúda Organizátor uhradením kúpnej ceny za Výrobok (t.j. vrátením kúpnej ceny zákazníkovi). Na vrátenie peňazí nie je právny nárok, Organizátor je oprávnený vrátenie peňazí (odkúpenie Výrobku od zákazníka) odmietnuť a zaslať zákazníkovi Výrobok na dobierku späť v prípade, že vrátenie Výrobku nebude v súlade Podmienkami Akcie.
 1. V prípade, že vrátenie Výrobku zákazníkom nebude v súlade s Podmienkami Akcie, je zákazník povinný Výrobok vrátený na dobierku prevziať.
 1. V prípade, že zákazník vrátený Výrobok na dobierku neprevezme a tento bude vrátený späť Organizátorovi ako nedoručený, bude Výrobok do 15. 4. 2021 uskladnený v sídle Organizátora. Potom bude Výrobok uskladnený v sídle Usporiadateľa.
 1. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za poštou stratené alebo oneskorené doručené zásielky, za nekompletné či nečitateľné zásielky. Potvrdenie o odoslaní poštou sa nepovažuje za jeho doručenie Organizátorovi. Z tohto dôvodu zákazníkovi odporúčame zásielku na pošte poistiť proti strate.
 1. Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo posúdiť, či je uplatnenie nároku na vrátenie Výrobkov značky Braun za ich kúpnu cenu v rámci Akcie zo strany zákazníka konané poctivo. V prípade dôvodného podozrenia zo zneužitia Podmienok Akcie nebude zákazníkovi kúpna cena Výrobku vrátená. Zneužitím Podmienok Akcie sa rozumie najmä, nie však výlučne, konanie na účet subjektov, ktoré nie sú spotrebiteľmi.
 1. Podmienky Akcie sa nijako nedotýkajú zákonných práv zákazníka. Akcia je uskutočňovaná ako zákaznícky benefit nad rámec zákona, a žiadnym spôsobom jej tak nie je dotknuté právo na uplatnenie práv z vadného plnenia či odstúpenia od zmluvy v prípade predaja na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 1. Tieto Podmienky budú počas celej Doby trvania Akcie dostupné na webovej stránke www.promo.braunhousehold.sk.
 1. Podmienky Akcie nadobúdajú platnosť a účinnosť prvým dňom Doby trvania Akcie. Usporiadateľ je oprávnený Akciu kedykoľvek jednostranne ukončiť či zmeniť Podmienky Akcie, a to bez akýchkoľvek nárokov zákazníkov voči Usporiadateľovi. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba v prípade mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov či zmeny rozsahu Výrobkov, a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na zákazníkov. Usporiadateľ je oprávnený ukončiť Akciu či zmeniť Podmienky Akcie i v prípade epidémie či pandémie alebo s nimi spojenými opatreniami prijatými orgánmi verejnej moci.
 1. Účasťou v Akcii berie zákazník na vedomie, že spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., se sídlom Máchova 838/18, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO: 27899501 je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Registračnom formulári, prípadne ďalších údajov oznámených Usporiadateľovi, na účely účasti v Akcii, a to na dobu nevyhnutnú na usporiadanie Akcie a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov, teda po dobu šiestich (6) mesiacov od konca doby konania Akcie. Spoločnosť ritual communication s.r.o., se sídlom Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966 je vo vzťahu k osobným údajom sprostredkovateľom pre Usporiadateľa.
 1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu 10 rokov, prípadne do jeho odvolania. Zákazník má právo súhlas kedykoľvek odvolať na vyššie uvedenej adrese Usporiadateľa alebo na e-maile: info.braun@ritualni.cz.
 1. Ako dotknutá osoba má zákazník nižšie uvedené práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo na námietku, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má dotknutá osoba možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 1. Bližšie informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov zákazníka sú k dispozícii v aktuálnom znení na adrese: https://www2.braunhousehold.com/cs-cz/zasady-ochrany-osobnich-udaj.
 1. Dátum účinnosti tejto verzie Podmienok Akcie je 1.4.2020.

ÚPLNÉ ZNENIE PODMIENOK AKCIE „ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ“

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

Podmienky akcie „Záruka vrátenia peňazí“

Tieto podmienky upravujú spôsob a podmienky, za ktorých si môže zákazník uplatniť nárok na vrátenie výrobkov značky Braun za ich kúpnu cenu v rámci akcie „Záruka vrátenia peňazí“ („Akcia“ a „Podmienky Akcie“).

Usporiadateľom Akcie je spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., so sídlom Máchova 838/18, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, Česká republika, IČO: 27899501, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 125135 („Usporiadateľ“).

Organizátorom Akcie je spoločnosť ritual communication s.r.o., so sídlom Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, Česká republika, IČO: 27075966, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 94455 („Organizátor“).

 1. Akcia sa vzťahuje na výrobky uvedené v článku 8 týchto Podmienok Akcie distribuované Usporiadateľom na území Slovenskej republiky (jednotlivo ako „Výrobok“ alebo spoločne ako „Výrobky“) a zakúpené v období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 („Doba trvania Akcie“).
 1. Základnou podmienkou účasti v Akcii je včasná registrácia zákazníka a Výrobku do štrnástich (14) dní odo dňa nákupu v Dobe trvania Akcie („Registrácia“).
 1. Zákazník môže do Akcie prihlásiť neobmedzený počet Výrobkov, avšak každý Výrobok iba raz a vždy prostredníctvom samostatnej registrácie.
 1. Registrovať sa do Akcie je možné cez elektronický registračný formulár dostupný na webovej stránke www.promo.braunhousehold.sk („Registračný formulár“).
 1. Pre Registráciu do Akcie je potrebné v Registračnom formulári uviesť nasledujúce informácie:
  1. meno a priezvisko zákazníka;
  2. dátum narodenia zákazníka;
  3. e-mailová adresa zákazníka;
  4. výrobok, ktorý chce zákazník registrovať;
  5. dátum a miesto zakúpenia Výrobku;
  6. doklad o kúpe Výrobku.

  V prípade, že Registračný formulár nebude obsahovať vyššie uvedené informácie, nebude možné registrovať zákazníka a jeho Výrobok do Akcie.

 1. Úspešne vykonaná Registrácia zákazníka a jeho Výrobku do Akcie bude zákazníkovi potvrdená notifikáciou zaslanou na e-mailovú adresu poskytnutú Usporiadateľovi.
 1. V prípade, že zákazník nie je spokojný s výrobkom značky Braun zakúpeným v Dobe trvania Akcie, má možnosť výrobok po Registrácii do 60 dní odo dňa nákupu vrátiť, a to jeho zaslaním na adresu: IDEA ELEMENT, s.r.o., Trnavská 86, 040 11 Košice, SR („Adresa na doručenie“).
 1. Výrobkami sa pre účely tejto Akcie rozumejú:
 2. Ponorné mixéry Braun

  MultiQuick 3
  SMOOTHIE / 34,99
  MQ 3000 WH SMOOTHIE PLUS / 44,99
  MQ 3005 WH CREAM / 49,99
  MQ 3020 WH PASTA / 44,99
  MQ 3020 WH PESTO / 59,99
  MQ 3025 WH OMELETTE / 49,99
  MQ 3025 WH SPAGHETTI / 64,99
  MQ 3035 WH SAUCE / 69,99
  MQ 3038 WH SPICE+ / 79,99
  MQ 3045 WH APERITIVE / 84,99

  MultiQuick 3 Vario
  MQ 3100 WH SMOOTHIE PLUS / 54,99
  MQ 3135 WH SAUCE / 69,90
  MQ 3137 WH SAUCE+ / 84,99
  MQ 3145 WH APERETIVE / 89,99

  MultiQuick 5
  MQ 500 Soup / 59,99
  MQ 523 Baby / 69,99
  MQ 525 Omelette / 74,99
  MQ 535 BK / 69,99
  MQ 535 Sauce / 79,99

  MultiQuick 5 Vario
  MQ 5000 WH SOUP / 59,99
  MQ 5020 WH PASTA / 69,99
  MQ 5035 WH SAUCE / 79,99
  MQ 5037 WH SAUCE + / 89,99
  MQ 5045 WH APERITIF / 94,99
  MQ 5137 BK SAUCE + / 99,99
  MQ 5177 BK BUFFET + / 134,99

  MultiQuick 5 Vario Fit
  MQ 5060 Twist / 84,99
  MQ 5064 Shape / 99,99

  MultiQuick 7
  MQ 700 SOUP / 79,99
  MQ 725 OMLETTE / 89,99
  MQ 735 SAUCE / 99,99
  MQ 745 APERITIVE / 119,99
  MQ 775 PATISSERIE / 139,99
  MQ 785 PATISSERIE / 149,99
  MQ 7000 / 79,99
  MQ 7025 / 89,99
  MQ 7035 / 99,99
  MQ 7045 / 119,99
  MQ 7075 / 139,99
  MQ 7087 / 159,99

  MultiQuick 9
  MQ 9005 / 99,99
  MQ 9027 / 119,00
  MQ 9037 / 129,90
  MQ 9038 / 129,90
  MQ 9045 / 149,99
  MQ 9047 / 149,00
  MQ 9087 / 179,99
  MQ 9097 / 199,00

  Naparovacie žehličky Braun

  TexStyle 5
  TS 505 / 49,99
  TS 515 / 59,99
  TS 525 A / 69,99
  TS 535 TP / 74,99
  TS 535 TPA / 79,99
  TS 545 E / 79,99
  TS 545 EA / 89,99

  TexStyle 7
  TS 715 / 69,99
  TS 725 / 74,99
  TS 735 TP / 79,99
  TS 745 A / 89,99
  TS 725 A / 79,99
  TS 705 A / 79,99
  TS 755 E / 84,99
  TS 755 EA / 89,99
  TS 765 EA / 94,99
  TS 775 ETP / 99,99
  TS 785 ESTP / 119,99

  TexStyle 7 Pro
  SI 7042 GR / 79,00
  SI 7062 BL / 89,00
  SI 7066 VI / 94,90
  SI 7088 GY / 99,00

  TexStyle 9
  SI 9188 BK/EBK / 129,99
  SI 9187 EGY/ EWH / 129,99

  Parné generátory Braun

  CareStyle Compact
  IS 2043 BL / 169,99
  IS 2044 VI / 179,99
  IS 2055 GR / 179,99
  IS 2055 BK / 179,99

  CareStyle 3
  IS 3041 / 189,00
  IS 3042 / 219,00
  IS 3044 / 229,99

  CareStyle 5
  IS 5042 / 219,00
  IS 5043 / 259,00
  IS 5044 / 299,00
  IS 5145 BK / 229,00
  IS 5145 WH / 229,00

  CareStyle 7
  IS 7043 / 299,00
  IS 7044 / 299,00
  IS 7143 / 299,00
  IS 7144 / 299,00
  IS 7155 / 349,00
  IS 7156 / 349,00

  Kategória Výrobku je vždy uvedená na jeho obale.

  Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť zoznam Výrobkov určených pre Akciu. Každá takáto zmena bude vyhlásená na webovej stránke www.promo. braunhousehold.sk ako súčasť nového znenia Podmienok Akcie.

 1. Informácie o Podmienkach Akcie a stave spracovania požiadavky zákazníka poskytuje Organizátor na e-mailovej adrese: info.braun@ritualni.cz.
 1. Akcia je určená iba pre spotrebiteľov.
 1. Vrátený Výrobok musí byť kompletný a nepoškodený, zabalený v pôvodnom obale, a zároveň musí byť priložený originálny doklad (prípadne jeho kópia) o kúpe Výrobku s vyznačeným dátumom nákupu („Doklad“). Súčasne je zákazník povinný zaslať čitateľne a kompletne vyplnený kupón, ktorý je súčasťou skrátenej verzie Podmienok Akcie. Bez vyplneného kupónu nebude Výrobok v rámci Akcie akceptovaný a bude bez ďalšieho vrátený zákazníkovi na jeho náklady.
 1. V prípade, že zákazník pri kúpe Výrobku dostal akýkoľvek produkt zdarma alebo za bonusovú cenu 0,10 EUR (napr. žehliaca doska), je podmienkou vrátenia kúpnej ceny v rámci Akcie tiež zaslanie príslušného výrobku obdržaného zdarma alebo za bonusovú cenu 0,10 EUR na Adresu na doručenie. Toto ustanovenie sa vzťahuje nielen na darčeky získané zákazníkom v rámci ponuky Usporiadateľa, ale aj na produkty získané od predávajúceho, u ktorého bol Výrobok zakúpený.
 1. Poštovné a balné Výrobku (vrátane produktu, ktorý zákazník získal zdarma pri kúpe Výrobku) zasielaného na Adresu na doručenie hradí zákazník.
 1. Výrobky je možné vrátiť po Registrácií do 60 dní od dátumu nákupu uvedeného na Doklade. Pre posúdenie, či bol Výrobok vrátený včas, je rozhodujúci dátum podania zásielky zákazníka potvrdenej poštou na poštovej sprievodke.
 1. V prípade, že vrátenie Výrobku nebude v súlade s Podmienkami Akcie, bude Výrobok spolu s Dokladom vrátený na dobierku na adresu zákazníka.
 1. Požiadavka zákazníka na vrátenie peňazí bude spracovaná najneskôr do 45 dní od dátumu prevzatia Výrobku. V prípade, že bude vrátenie Výrobku v súlade s Podmienkami Akcie, Organizátor Výrobok od zákazníka zakúpi a vráti mu kúpnu cenu vráteného Výrobku.
 1. Kúpna cena Výrobku bude zákazníkovi vrátená prevodom na zákazníkom uvedený bankový účet. Kúpna cena za Výrobok bude vrátená vo výške uvedenej na Doklade, nie však vo výške presahujúcej odporúčanú maloobchodnú cenu Výrobku uvedenú v týchto Podmienkach Akcie.
 1. Vlastnícke právo k Výrobku nadobúda Organizátor uhradením kúpnej ceny za Výrobok (t.j. vrátením kúpnej ceny zákazníkovi). Na vrátenie peňazí nie je právny nárok, Organizátor je oprávnený vrátenie peňazí (odkúpenie Výrobku od zákazníka) odmietnuť a zaslať zákazníkovi Výrobok na dobierku späť v prípade, že vrátenie Výrobku nebude v súlade Podmienkami Akcie.
 1. V prípade, že vrátenie Výrobku zákazníkom nebude v súlade s Podmienkami Akcie, je zákazník povinný Výrobok vrátený na dobierku prevziať.
 1. V prípade, že zákazník vrátený Výrobok na dobierku neprevezme a tento bude vrátený späť Organizátorovi ako nedoručený, bude Výrobok do 15. 4. 2021 uskladnený v sídle Organizátora. Potom bude Výrobok uskladnený v sídle Usporiadateľa.
 1. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za poštou stratené alebo oneskorené doručené zásielky, za nekompletné či nečitateľné zásielky. Potvrdenie o odoslaní poštou sa nepovažuje za jeho doručenie Organizátorovi. Z tohto dôvodu zákazníkovi odporúčame zásielku na pošte poistiť proti strate.
 1. Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo posúdiť, či je uplatnenie nároku na vrátenie Výrobkov značky Braun za ich kúpnu cenu v rámci Akcie zo strany zákazníka konané poctivo. V prípade dôvodného podozrenia zo zneužitia Podmienok Akcie nebude zákazníkovi kúpna cena Výrobku vrátená. Zneužitím Podmienok Akcie sa rozumie najmä, nie však výlučne, konanie na účet subjektov, ktoré nie sú spotrebiteľmi.
 1. Podmienky Akcie sa nijako nedotýkajú zákonných práv zákazníka. Akcia je uskutočňovaná ako zákaznícky benefit nad rámec zákona, a žiadnym spôsobom jej tak nie je dotknuté právo na uplatnenie práv z vadného plnenia či odstúpenia od zmluvy v prípade predaja na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 1. Tieto Podmienky budú počas celej Doby trvania Akcie dostupné na webovej stránke www.promo.braunhousehold.sk.
 1. Podmienky Akcie nadobúdajú platnosť a účinnosť prvým dňom Doby trvania Akcie. Usporiadateľ je oprávnený Akciu kedykoľvek jednostranne ukončiť či zmeniť Podmienky Akcie, a to bez akýchkoľvek nárokov zákazníkov voči Usporiadateľovi. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba v prípade mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov či zmeny rozsahu Výrobkov, a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na zákazníkov. Usporiadateľ je oprávnený ukončiť Akciu či zmeniť Podmienky Akcie i v prípade epidémie či pandémie alebo s nimi spojenými opatreniami prijatými orgánmi verejnej moci.
 1. Účasťou v Akcii berie zákazník na vedomie, že spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., se sídlom Máchova 838/18, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO: 27899501 je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Registračnom formulári, prípadne ďalších údajov oznámených Usporiadateľovi, na účely účasti v Akcii, a to na dobu nevyhnutnú na usporiadanie Akcie a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov, teda po dobu šiestich (6) mesiacov od konca doby konania Akcie. Spoločnosť ritual communication s.r.o., se sídlom Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966 je vo vzťahu k osobným údajom sprostredkovateľom pre Usporiadateľa.
 1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu 10 rokov, prípadne do jeho odvolania. Zákazník má právo súhlas kedykoľvek odvolať na vyššie uvedenej adrese Usporiadateľa alebo na e-maile: info.braun@ritualni.cz.
 1. Ako dotknutá osoba má zákazník nižšie uvedené práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo na námietku, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má dotknutá osoba možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 1. Bližšie informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov zákazníka sú k dispozícii v aktuálnom znení na adrese: https://www2.braunhousehold.com/cs-cz/zasady-ochrany-osobnich-udaj.
 1. Dátum účinnosti tejto verzie Podmienok Akcie je 1.4.2020.